Bất ngờ phút cuối: Lê Phương lừa cả thế giới

Giải trí 2 giờ trước
Giang Đẫm / Theo Ơn Giời Cậu Đây Rồi - Đông Tây Promotion
Quen Lê Phương diễn vai bi lụy rồi, không ngờ diễn hài cũng "lầy" xuất sắc! ??
Có thể bạn quan tâm