Đang xem Bé Đỗ Pháo Chí đang được nuôi dưỡng tại Làng Thiếu niên Thủ Đức (TP.HCM).

Bé Đỗ Pháo Chí đang được nuôi dưỡng tại Làng Thiếu niên Thủ Đức (TP.HCM).

clip XH
Có thể bạn quan tâm