Đang xem BS Nguyễn Thị Kiều Oanh (Chuyên khoa II - quyền trưởng khoa Sản BV E Hà Nội) chia sẻ với PV về công việc

BS Nguyễn Thị Kiều Oanh (Chuyên khoa II - quyền trưởng khoa Sản BV E Hà Nội) chia sẻ với PV về công việc

Có thể bạn quan tâm