Đang xem Cấp cứu ngư dân bị xuất huyết não được đưa về từ Trường Sa.

Cấp cứu ngư dân bị xuất huyết não được đưa về từ Trường Sa.

clip XH
Có thể bạn quan tâm