Đang xem Clip: Bác sĩ BV Xanh Pôn bị người nhà bệnh nhi đấm liên tiếp vào mặt. Nguồn: Facebook

Clip: Bác sĩ BV Xanh Pôn bị người nhà bệnh nhi đấm liên tiếp vào mặt. Nguồn: Facebook

Có thể bạn quan tâm