Đang xem Clip: Người phụ nữ làm vỡ lọ nước hoa 215 ngàn nhưng chỉ đền 70 ngàn, còn trù 'con bị bệnh nặng' để được về. Nguồn: Facebook

Clip: Người phụ nữ làm vỡ lọ nước hoa 215 ngàn nhưng chỉ đền 70 ngàn, còn trù 'con bị bệnh nặng' để được về. Nguồn: Facebook

Có thể bạn quan tâm