Đang xem Du khách thích thú ngắm tuyết rơi trên Fansipan sáng 12/1 (nguồn: Nguyễn Đặng Phú)

Du khách thích thú ngắm tuyết rơi trên Fansipan sáng 12/1 (nguồn: Nguyễn Đặng Phú)

Có thể bạn quan tâm