Đang xem Đức Phúc kể về lần đầu tiên gặp Sơn Tùng và cái kết bất ngờ

Đức Phúc kể về lần đầu tiên gặp Sơn Tùng và cái kết bất ngờ

Hậu trường 2 giờ trước
Chi Chi / Theo Mutex
Đức Phúc cũng lần đầu chia sẻ về chuyện hay mặc đồ giống Tùng và chuyện có phải là sky hay không?! ??
Có thể bạn quan tâm