Hóa ra sự thật về xích mích giữa Tronie và Ngô Thanh Vân là như vậy...

Hậu trường 2 giờ trước
Ngọc Thoa / Theo Kinglive
Sự việc gì cũng phải nghe từ hai phía mà. Thương anh Tronie... ??
Có thể bạn quan tâm