Kỳ Duyên "Mọi sai lầm trong quá khứ đều do tôi, tôi không trách ai cả..."

Hậu trường 2 giờ trước
Nha Nguyễn / Theo 1 tiếng kể hết
Công chúng có thể nhìn thấy Kỳ Duyên là 1 người dù mắc lỗi nhưng biết sửa sai, bước ra từ ngôi hoa hậu vẫn thể hiện được cá tính của riêng mình. BẠN NGHĨ SAO VỀ HOA HẬU KỲ DUYÊN?
Có thể bạn quan tâm