Đang xem "Little Big Shots" tập đặc biệt: Thành Long (Jackie Chan) kể chuyện hài hước lúc ông không biết nói tiếng Anh

"Little Big Shots" tập đặc biệt: Thành Long (Jackie Chan) kể chuyện hài hước lúc ông không biết nói tiếng Anh

Giải trí 2 giờ trước
Crissi / Theo Thời đại
Có thể bạn quan tâm