Đang xem Mẹ bất cẩn để con nhỏ bò ra giữa đường lớn đông xe tải qua lại. Nguồn: Facebook

Mẹ bất cẩn để con nhỏ bò ra giữa đường lớn đông xe tải qua lại. Nguồn: Facebook

Có thể bạn quan tâm