Đang xem Mẹ mất rồi mới ân hận vì khi mẹ còn sống đã hiểu lầm mẹ đến mức này...

Mẹ mất rồi mới ân hận vì khi mẹ còn sống đã hiểu lầm mẹ đến mức này...

Chúng ta thường chỉ ân hận khi đã quá muộn màng, mà với những người yêu thương ta nhất, thì đó lại là một lỗi lầm rất lớn.
Có thể bạn quan tâm