Đang xem Mối tình Hồng Vân – Lê Tuấn Anh khi đàn ông chịu “lép vế” đứng sau vợ và cái kết

Mối tình Hồng Vân – Lê Tuấn Anh khi đàn ông chịu “lép vế” đứng sau vợ và cái kết

Tình yêu - Hôn nhân 2 giờ trước
Nha Nguyễn / Theo Helino
Có câu:"Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Trong một gia đình, hễ đàn ông làm nội tướng thì điều tiếng gièm pha, hạnh phúc khó giữ. Ấy thế mà có một cuộc hôn nhân đi ngược lại với mặc định của đám đông.
Có thể bạn quan tâm