Nhường vợ con chỗ ấm

Chăn ấm đệm êm nhường vợ con hết! Nam nhi nằm đâu chả ngủ được... Yêu thương thế mà toàn bị vợ với con hùa nhau tát bôm bốp, khổ ghê!
Có thể bạn quan tâm