Đang xem PHẠM BĂNG BĂNG lâm bệnh nặng, chảy máu mũi phải truyền nước khi tới Tây Tạng làm từ thiện

PHẠM BĂNG BĂNG lâm bệnh nặng, chảy máu mũi phải truyền nước khi tới Tây Tạng làm từ thiện

Phạm Băng Băng từ chối trở về Bắc Kinh dưỡng bệnh mà tiếp tục ở lại Tây Tạng để hoàn thành công tác thiện nguyện.
Có thể bạn quan tâm