Đang xem Rupert Grint hạnh phúc khi... bán kem dạo "Cả tuổi thơ tôi đã hiến dâng cho Harry Potter"

Rupert Grint hạnh phúc khi... bán kem dạo "Cả tuổi thơ tôi đã hiến dâng cho Harry Potter"

Mấy ai hiểu được niềm hạnh phúc khi được thực hiện được những ước mơ thuở bé? ??
Có thể bạn quan tâm