Đang xem Xin lỗi như Phạm Anh Khoa có đủ chân thành?

Xin lỗi như Phạm Anh Khoa có đủ chân thành?

Phạm Anh Khoa hơn 30 tuổi, có gia đình, là một người trưởng thành. Việc anh nói không nhận thức được hành vi quấy rối tình dục của mình đối với phụ nữ liệu có hợp lý?
Có thể bạn quan tâm