Đang xem "1 tiếng kể hết": Dương Triệu Vũ cho rằng ca sĩ thì không nên phán xét người khác mà nên tập trung tạo ra sản phẩm âm nhạc

"1 tiếng kể hết": Dương Triệu Vũ cho rằng ca sĩ thì không nên phán xét người khác mà nên tập trung tạo ra sản phẩm âm nhạc

Giải trí 2 giờ trước
Trân Trân / Theo Helino
Có thể bạn quan tâm