28 tuổi, tất cả mới chỉ là bắt đầu!

Đời sống - Xã hội 2 giờ trước
Chi Chi / Theo Thư viện cổ pháp
Từ những học sinh tuổi 18 non nớt đầy hoài bão, 10 năm trôi qua - một cột mốc quan trọng, chúng ta giờ đã 28!
Có thể bạn quan tâm