Apple đang giảm dần sự phụ thuộc vào iPhone

Khám phá 2 giờ trước
Prince Nguyễn / Theo Lê Long
Apple vẫn có thể khiến khách hàng phải mở ví với hàng loạt sản phẩm khác ngoài iPhone.
Có thể bạn quan tâm