Bill Gates: Nhiều nước châu Á chống dịch Covid-19 tốt hơn Mỹ, người Mỹ muốn trở về cuộc sống bình thường vào tháng 4 là 'phi thực tế'

2 giờ trước
NGỌC THOA / Theo TỔNG HỢP
Có thể bạn quan tâm