Bộ Công Thương tiếp tục bác bỏ thông tin thiếu xăng

Đời sống - Xã hội 2 giờ trước
Uchiha Quỳnh / Theo Lao Động
Bộ Công Thương khẳng định: "Nguồn cung xăng dầu trong nước hiện vẫn đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất và đời sống của người dân."
Có thể bạn quan tâm