Đang xem "Buổi trưa bỗng có trăng tròn...", màn đối thơ "đầy chất xám"

"Buổi trưa bỗng có trăng tròn...", màn đối thơ "đầy chất xám"

Thư giãn 2 giờ trước
Cường Nguyễn / Theo Sưu tầm
"Buổi trưa bỗng có trăng tròn...", màn đối thơ "đầy chất xám"như thế này đây
Có thể bạn quan tâm