Cảnh báo cha mẹ: Trẻ bị thủng ruột vì nuốt bi nam châm đã có nhiều trẻ nuốt nam châm bị tử vong

Nếu nhà có trẻ nhỏ thì cha mẹ nên hết sức cẩn thận khi mua loại đồ chơi này, dù mua cho trẻ lớn nhưng trẻ nhỏ vẫn có thể vô tình lấy chơi.
Có thể bạn quan tâm