Chưa từng có người yêu, lại đề phòng và đa nghi nhưng Đức Phúc vẫn có lời khuyên về tình yêu chí lí thế này!

Hậu trường 2 giờ trước
Linh Nhi / Theo Kinglive
Tuy chưa có người yêu nhưng Đức Phúc lại sâu sắc và tinh tế đến mức này đây.
Có thể bạn quan tâm