Cô giáo Hà Nội bỏ công việc thu nhập cao và trung tâm Tiếng Anh vào Đà Nẵng trồng rau, lên Tây Nguyên xây nhà

Từ một người chỉ biết học, 10 tuổi cũng không biết nấu nước sôi trong mắt bố mẹ, cô giáo tiếng Anh này bây giờ có thể làm được tất cả mọi việc từ vác bao tải nặng đến ủ phân, trồng rau, chẳng nề hà bất cứ thứ gì.
Có thể bạn quan tâm