Công Vinh "Đàn ông cãi vợ thì có được gì đâu, nên tôi luôn nhận sai và xin lỗi vợ"

Hậu trường 2 giờ trước
Nha Nguyễn / Theo 1 tiếng kể hết
"Mình cãi vợ, mình thắng thì được cái gì? Chỉ được cái tình cảm sức mẻ thôi chứ có được cái gì đâu!"- nghe Công Vinh nói chuyện mới thấy anh thương Thủy Tiên đến thế nào!
Có thể bạn quan tâm