Cuộc đời Roy Kim vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp Jung Joon Young mà biến thành trai hư?

Hậu trường 2 giờ trước
Ngọc Thoa / Theo Tổng hợp
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng :( Thật tiếc cho một tài năng :(
Có thể bạn quan tâm