CUỘC SỐNG HIỆN TẠI CỦA TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG HỒNG KÔNG LỪNG LẪY

Hậu trường 2 giờ trước
NGUYỄN DING / Theo BESTIE
Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Lê Minh là những tên tuổi từng khuynh đảo châu Á. Hiện cả 4 thiên vương đều có cuộc sống riêng, ít liên lạc với nhau.
Có thể bạn quan tâm