Đang xem Đại tá, Luật sư Lê Ngọc Khánh- "Sao kê mới chỉ là đầu vào, cá nhân tiêu cho việc gì thì ai biết được!"

Đại tá, Luật sư Lê Ngọc Khánh- "Sao kê mới chỉ là đầu vào, cá nhân tiêu cho việc gì thì ai biết được!"

Có thể bạn quan tâm