Đang xem "Địa ngục Covid" vẫn nhấn chìm Ấn Độ: Thi thể dồn ứ, lò hỏa táng đỏ lửa ngày đêm cũng không đủ

"Địa ngục Covid" vẫn nhấn chìm Ấn Độ: Thi thể dồn ứ, lò hỏa táng đỏ lửa ngày đêm cũng không đủ