Dữ liệu 540 triệu tài khoản Facebook bị lưu trữ công khai

Đời sống - Xã hội 2 giờ trước
Prince Nguyễn / Theo Bảo Anh
Facebook đã nỗ lực giám sát quyền truy cập của bên thứ 3 vào hệ thống dữ liệu, nhưng vi phạm mới cho thấy nó đã nằm ngoài khả năng kiểm soát của Facebook.
Có thể bạn quan tâm