Đức Thịnh - không thích và không làm việc nhà mà chỉ thích làm điều này cho vợ...

Hôn nhân nào cũng phức tạp, gia đình nào cũng có mâu thuẫn. Quan trọng là biết thay đổi, biết cố gắng vì nhau. Đời người quý giá nhất còn gì ngoài gia đình.
Có thể bạn quan tâm