Hết tiền là hết bạn...

Thư giãn 2 giờ trước
afamily / Theo Trí Thức Trẻ
Còn tiền còn bạn, hết tiền hết bạn. Có những khi tình cảm được đo bằng tiền bạc dễ dàng như vậy và người duy nhất không chịu nhận ra lại chính là bản thân mình..
Có thể bạn quan tâm