Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 Công tác an ninh, an toàn đặt lên hàng đầu

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh việc đặt công tác an ninh lên hàng đầu và lễ tân cần chu đáo, trọng thị.
Có thể bạn quan tâm