Đang xem Mẹ là F0 nặng, con gái gửi tin nhắn mừng sinh nhật đến hotline Trung tâm ICU - 'Mẹ ơi, mau hết bệnh về với con cháu!'

Mẹ là F0 nặng, con gái gửi tin nhắn mừng sinh nhật đến hotline Trung tâm ICU - 'Mẹ ơi, mau hết bệnh về với con cháu!'

Có thể bạn quan tâm