Đang xem Mẹ trẻ tự hào vì có 2 con trai, khinh thường các nhà toàn con gái phải "ngồi mâm dưới"

Mẹ trẻ tự hào vì có 2 con trai, khinh thường các nhà toàn con gái phải "ngồi mâm dưới"

Đời sống - Xã hội 2 giờ trước
Nha Nguyễn / Theo Kid Plaza Chanel
Bạn nghĩ sao về quan điểm tự hào sinh 2 con trai của mẹ này ?
Có thể bạn quan tâm