Đang xem Mới mất 13 tỷ hàng hiệu, đã tậu siêu xe chục tỷ, Ngọc Trinh làm gì mà "giàu nứt vách" hay chỉ là sống ảo?

Mới mất 13 tỷ hàng hiệu, đã tậu siêu xe chục tỷ, Ngọc Trinh làm gì mà "giàu nứt vách" hay chỉ là sống ảo?

Có thể bạn quan tâm