Những công nghệ 'khủng' trên xe F1 chạy tại Hà Nội

Khám phá 2 giờ trước
Prince Nguyễn / Theo Mỹ Anh
Bạn thấy những công nghệ này có gì đặc biệt?
Có thể bạn quan tâm