Đang xem Phía sau nghị lực của Vũ Cát Tường là một người mẹ như thế...

Phía sau nghị lực của Vũ Cát Tường là một người mẹ như thế...

Sống một mình nuôi 3 đứa con, mẹ của Vũ Cát Tường luôn là nguồn động lực, và cũng là những nốt thăng trầm trong bản nhạc của người nghệ sĩ đa sầu đa cảm này...
Có thể bạn quan tâm