"Quý bà điệp viên": Clip "Đồ nghề của điệp viên"

Khi các cấp trên CIA chuẩn bị bàn giao để cô tiến hành nhiệm vụ, thật bất ngờ khi những vũ khí cô nhận được không phải là vũ khí hạng nặng, mà đó là những dụng cụ hết sức đời thường được ẩn giấu một cách sáng tạo và tinh vi.
Có thể bạn quan tâm