Đang xem Quỳnh Trần JP và áp lực làm YouTuber: “Thời gian dành cho bản thân rất ít, có ngày bị stress, lại tự dặn lòng phải cố gắng hơn”

Quỳnh Trần JP và áp lực làm YouTuber: “Thời gian dành cho bản thân rất ít, có ngày bị stress, lại tự dặn lòng phải cố gắng hơn”

Hậu trường 2 giờ trước
LINH NHI / Theo KINGLIVE
"Mọi người nhìn trên video tưởng đơn giản vậy chứ làm Youtube là Quỳnh không còn thời gian cho bản thân nhiều nữa, có những ngày còn cảm thấy stress vô cùng."
Có thể bạn quan tâm