Sở thích bệnh hoạn của ông hoàng tàn bạo nhất La Mã từng hoạn một cậu bé rồi cưới làm vợ

Đời sống - Xã hội 2 giờ trước
HOÀNG ĐẠT / Theo TỔNG HỢP
Hoàng đế Nero là người cai trị đế quốc La Mã từ năm 57-68 SCN. Ông thường được sử sách mô tả là một nhà cai trị bệnh hoạn và tàn ác bậc nhất trong lịch sử La Mã.
Có thể bạn quan tâm