Sự khác biệt giữa con đẻ và con 'ghẻ'

Khác 2 giờ trước
Duy Đức / Theo Sóng ở đáy sông
Cùng là con, nhưng người thì ăn sung mặc sướng, người thì ăn thiếu mặc thừa...
Có thể bạn quan tâm