Đang xem Tại sao sinh viên bây giờ đua nhau bán hàng, chạy xe ôm kiếm vài triệu 1 tháng chứ không chịu làm công việc đầu óc?

Tại sao sinh viên bây giờ đua nhau bán hàng, chạy xe ôm kiếm vài triệu 1 tháng chứ không chịu làm công việc đầu óc?

Đời sống - Xã hội 2 giờ trước
Ngọc Thoa / Theo Youth Confessions
Bạn sẽ chọn chạy xe ôm, bán hàng lao động qua ngày hay thử thách bản thân, làm việc cho các Start Up?
Có thể bạn quan tâm