Đang xem Tập 20 "Lựa chọn của trái tim": Phương Thảo quyết định loại Hùng Thuận vì cho rằng anh quá tự tiên và hơi phô trương

Tập 20 "Lựa chọn của trái tim": Phương Thảo quyết định loại Hùng Thuận vì cho rằng anh quá tự tiên và hơi phô trương

Giải trí 2 giờ trước
Crissi / Theo Helino
Có thể bạn quan tâm