Đang xem Trang Trần nói gì trước phát ngôn "con gái làm nghề nail, bán hàng online thì học vấn thấp" của Lê Hoàng?

Trang Trần nói gì trước phát ngôn "con gái làm nghề nail, bán hàng online thì học vấn thấp" của Lê Hoàng?

Có thể bạn quan tâm