Đang xem Triển Chiêu - Công Tôn Sách - Bao Công: 25 năm là bằng hữu, bỏ sự nghiệp vì nhau

Triển Chiêu - Công Tôn Sách - Bao Công: 25 năm là bằng hữu, bỏ sự nghiệp vì nhau

Hậu trường 2 giờ trước
Chi Chi / Theo Trí Thức Trẻ
Trong phim Bao Thanh Thiên, Triền Chiêu là người cận vệ trung thành của Bao Công nhưng ít ai biết ở ngoài đời họ còn có một tình bạn sâu sắc suốt hơn 20 năm.
Có thể bạn quan tâm