Trước virus Corona, Việt Nam từng là nước đầu tiên khống chế đại dịch SARS, tất cả nhờ sự hy sinh của vị bác sĩ này

Đời sống - Xã hội 2 giờ trước
HOÀNG ĐẠT / Theo HELINO
Có thể bạn quan tâm